Till startsidan

Välkommen till Janssons Båtvarv!

Vi är ett helservicevarv beläget centralt i Fjällbacka med över 50 års erfarenhet av reparationer och service av båtar.
» REFERENSOBJEKT «
Vi har sedan våren 2012 miljöanpassad båtupptagning med rening av spolvattnet vid bottentvätt.

Steg 1: Spolplatta med sedementationsbrunn.
Steg 2: Rening med kolfilter.

Godkänd av Havs- och Vattenmyndigheten.

På varvet finns även en mindre båthamn för uthyrning av båtplatser.

© JANSSONS BÅTVARV AB 2020 tel 0525 310 57 mob 0703 03 10 57 epost janssonbatvarv@telia.com Janssons Båtvarv på Facebook
Webbproduktion Nyttodata Väst AB